Keo phủ mạch

Mã sản phẩm: 3M 2538

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 1 kg

Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Mã sản phẩm: SL 1301 ECO-FLZ

Nhà sản xuất: Peters

Quy cách đóng gói: 15 kg

Thời hạn sử dụng: 9 tháng

Mã sản phẩm: SilFORT PHC XH100P

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 25 kg Pail

Thời hạn sử dụng: 9 tháng

Mã sản phẩm: Mometive ECC3051S

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 1kg /18kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive ECC3011

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 1kg /18kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 2102-GHV

Nhà sản xuất: Techspray

Quy cách đóng gói: 1 gal (3.8L)

Thời hạn sử dụng: 1 năm

Mã sản phẩm: 2102-12S / 2102-P / 2102-G / 2102-5G

Nhà sản xuất: Techspray

Quy cách đóng gói: 12 oz/ 1 pt/ 1 gal/ 5 gal

Thời hạn sử dụng: 1 năm

Mã sản phẩm: Techspray 1756-8S

Nhà sản xuất: Techspray

Quy cách đóng gói: 8 oz (227g)

Thời hạn sử dụng: 5 years unopened

Mã sản phẩm: UV683

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50 ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 987

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 30g/ 1L

Thời hạn sử dụng: ít nhất 6 tháng

Mã sản phẩm: 2211-8SQ

Nhà sản xuất: Techspray

Quy cách đóng gói: 8 oz (227g)

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 2211-G

Nhà sản xuất: Techspray

Quy cách đóng gói: 1 gal (3.8L)

Thời hạn sử dụng:

Trang 1 trên 1012345...10...Trang cuối »