Rogers

Mã sản phẩm: Bisco HT-1500

Nhà sản xuất: Rogers

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Arlon 55173R062

Nhà sản xuất: Rogers

Quy cách đóng gói: On demand

Thời hạn sử dụng: 5 năm

Mã sản phẩm: Arlon Ultrapad 55833R062

Nhà sản xuất: Rogers

Quy cách đóng gói: 0.062” dày x 48” dài/ cuộn (Có thể cắt thành miếng theo yêu cầu)

Thời hạn sử dụng: 60 tháng