Rogers

BISCO® BF-1005A – Tấm silicone xốp mềm

 • Mã sản phẩm: BF-1005A
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói: Contact for MOQ
 • Thời hạn sử dụng: Contact for Details
Xem chi tiết

BISCO® BF-1000 – Tấm silicone xốp mềm

 • Mã sản phẩm: BISCO® BF-1000
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói: Contact for MOQ
 • Thời hạn sử dụng: Contact for Details
Xem chi tiết

PORON® 4701-60 – Polyurethane

 • Mã sản phẩm: PORON® 4701-60
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Tấm silicone bảo vệ khỏi nhiễu sóng điện từ (EMI) BISCO® EC-2130

 • Mã sản phẩm: EC-2130
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BISCO HT-800 Đệm xốp silicone hạng trung

 • Mã sản phẩm: HT-800
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BISCO EC2265 – Lớp silicone dẫn điện

 • Mã sản phẩm: EC2265
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BISCO BF-1000 – Miếng đệm xốp Silicone chuyên dụng

 • Mã sản phẩm: BISCO BF-1000
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói: W - 914 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Housing Solutions

 • Mã sản phẩm: ROLINX Housing Solutions
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Thermal

 • Mã sản phẩm: ROLINX Thermal
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Easy

 • Mã sản phẩm: ROLINX Easy
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Performance

 • Mã sản phẩm: ROLINX Performance
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Flex

 • Mã sản phẩm: ROLINX Flex
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết