Almit

Almit là một trong những nhà sản xuất vật liệu sử dụng trong lắp ráp thiết bị điện tử và chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Sản phẩm của họ đa dạng về mẫu mã cũng như đảm bảo về chất lượng, chủ yếu bao gồm: thanh hàn, kem hàn chứa chì hoặc không chì và chất trợ hàn. Pros Technology hân hạnh được trở thành nhà phân phối của Almit tại Việt Nam, giúp khách hàng giải quyết được các vấn đề trong sản xuất ở nhiều thị trường bao gồm thiết bị điện tử, pin, sản xuất ô tô, điện thoại, thắp sáng, …

Mã sản phẩm: SRC LFM-48W NH (LVA)

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 500g

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: LFM-59 H

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 1kg

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: LFM-62H

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 1kg Bar

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: LFM-59 H

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 1kg

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: LFM-62 H

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 1.0 kg Reel

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: LFM-62 H

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 1.0 kg Reel

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: LFM-62 H

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: HM1-RMA V14L

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 500g / 700g / 1000g

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: SR 38 RMA LFM-48-S

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 1.0 kg Reel

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: LFM-48W (TM-HP)

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 0.5kg Jar

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: LFM-48W (GT)-R

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 0.5kg Jar

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: Pb - SR-37 LFM - 23S

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 0.5, 0.65, 0.8 mm

Thời hạn sử dụng: