Almit

Almit là một trong những nhà sản xuất vật liệu sử dụng trong lắp ráp thiết bị điện tử và chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Sản phẩm của họ đa dạng về mẫu mã cũng như đảm bảo về chất lượng, chủ yếu bao gồm: thanh hàn, kem hàn chứa chì hoặc không chì và chất trợ hàn. Pros Technology hân hạnh được trở thành nhà phân phối của Almit tại Việt Nam, giúp khách hàng giải quyết được các vấn đề trong sản xuất ở nhiều thị trường bao gồm thiết bị điện tử, pin, sản xuất ô tô, điện thoại, thắp sáng, …

Chất trợ hàn Almit BM1 – RMA Flux

 • Mã sản phẩm: BM-1 RMA
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 17L/ 500gr/ 170gr/5cc/10cc/30cc
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chất trợ hàn ALMIT BM – 5000 RMA FLUX

 • Mã sản phẩm: BM – 5000 RMA
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 1L/ 250g/ 10ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chất trợ hàn ALMIT RC – 15SH – RMA FLUX

 • Mã sản phẩm: RC - 15SH - RMA
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 1L/ 5L/ 25L
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chất trợ hàn ALMIT RC-281PF FLUX

 • Mã sản phẩm: RC-281PF
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 250ml/ 1l/ 5l
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chất trợ hàn ALMIT RF-20A

 • Mã sản phẩm: RF-20A
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 250ml/ 1l/ 5l
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem hàn nhiệt độ thấp PF743 138 ℃

 • Mã sản phẩm: PF743
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: Lon 500g / ống 30cc
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem hàn nhiệt độ thấp PF735 138 ℃

 • Mã sản phẩm: PF735
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 500g
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem hàn không chì không Halogen LFM-89 NH-MDL

 • Mã sản phẩm: LFM-89 NH-MDL
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 500g
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem hàn không chì SAC305 LFM-48U MDA-5 15% (30CC/100G)

 • Mã sản phẩm: LFM-48U MDA-5
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 30CC/100G Ống
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo hàn không chì SJM-03 NH Không Halogen

 • Mã sản phẩm: SJM-03 NH
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: Lọ 0,5kg / Ống 0,5kg / Ống 1,0kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo hàn có chì SJ-3Bi Không chất trợ hàn

 • Mã sản phẩm: SJ-3Bi NF
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 500g
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh hàn không chì PF610

 • Mã sản phẩm: PF610
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết