Huntsman

Mã sản phẩm: Araldite 2023-30

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 380ml/ pale/ thùng phi

Thời hạn sử dụng: 24 tháng ở 2 – 8°C

Mã sản phẩm: Araldite 2023-10

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 380ml/ pale/ thùng phi

Thời hạn sử dụng: 24 tháng ở 2 – 8°C

Mã sản phẩm: Araldite 2023-60

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 380ml/ pale/ thùng phi

Thời hạn sử dụng: 24 tháng ở 2 – 8°C

Mã sản phẩm: Araldite AW 4804 / Hardener HW 4804

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 3 years and 2 years respectively

Mã sản phẩm: Araldite AW 4510 / Hardener HW 4511

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 3 years

Mã sản phẩm: Araldite AV 4738/Hardener HV 4739

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 3 năm

Mã sản phẩm: ARALDITE AW4859/ Hardener HW4859

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml cartridge

Thời hạn sử dụng: 3 năm

Mã sản phẩm: Araldite 4858/ Hardener HW 4858

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml cartridge

Thời hạn sử dụng: 3 năm

Mã sản phẩm: Araldite 2033

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml cartridge

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: Araldite 2031-1

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml cartridge

Thời hạn sử dụng: 3 năm

Mã sản phẩm: Araldite 2028-1

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml cartridge

Thời hạn sử dụng: 15 tháng

Mã sản phẩm: 2022-1

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml Cartridge

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Trang 1 trên 212