Huntsman

Mã sản phẩm: CW 2731

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: On label

Mã sản phẩm: Araldite XB 2710 & Aradur XB 2711

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml cartridge

Thời hạn sử dụng: On label

Mã sản phẩm: CW 1312/HY 1300

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: On label

Mã sản phẩm: CW 229-3 / HW 229-1

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW 229 NPC / HW 229 NPC

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW 1446 BDF/ HY 2919

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: XB 2252/XB 2253

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW 5725-3/HY 5726

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW 5725-3/HY 5726

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW 5631/HY 5610

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW 5631/HY 5610

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Araldite 2023-30

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 380ml/ pale/ thùng phi

Thời hạn sử dụng: 24 tháng ở 2 – 8°C

Trang 1 trên 3123