Lớp phủ mạch Urethane

Lớp phủ ELPEGUARD SL 1301 ECO-FLZ Conformal Coating

 • Mã sản phẩm: SL 1301 ECO-FLZ
 • Nhà sản xuất: Peters
 • Quy cách đóng gói: 15 kg/ 4.5kg (5L)
 • Thời hạn sử dụng: 9 tháng
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch Konform® UR-A CTURA1

 

 • Mã sản phẩm: CTURA1
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gallon
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch Konform® UR-A CTURA5

 

 • Mã sản phẩm: CTURA5
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 5 gallon
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Vật liệu phủ mạch Multi-Cure 9-20557-LV Flexible, Light-Cure Comformal Coating

 • Mã sản phẩm: Multi-Cure 9-20557-LV
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 170 mL Cartridge
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Fine-L-Kote UR Urethane Conformal Coating 2104-12S

 

 • Mã sản phẩm: 2104-12S
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 12 oz (340g)
 • Thời hạn sử dụng: meets IPC-CC-830B
Xem chi tiết

Fine-L-Kote UR Urethane Conformal Coating 2104-G

 • Mã sản phẩm: 2104-G
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 1 gal (3.8L)
 • Thời hạn sử dụng: meets IPC-CC-830B
Xem chi tiết

Urethane Conformal Coating 2104-5G

 • Mã sản phẩm: 2104-5G
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 5 gal (19L)
 • Thời hạn sử dụng: meets IPC-CC-830B
Xem chi tiết