Pin

Mã sản phẩm: ULTIMUS V

Nhà sản xuất: Nordson

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: PT934-3

Nhà sản xuất: Pros Technology

Quy cách đóng gói: 30 ml

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: PT934-2

Nhà sản xuất: Pros Technology

Quy cách đóng gói: 30 ml

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: Dymax Porta Ray 400

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 20.3 cm x 12.7 cm x 41.9 cm

Thời hạn sử dụng: 1,000 hours typical

Mã sản phẩm: DYMAX 328201

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 10cc

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax P3783

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 30cc

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax 35286

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax 38560

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: LOCTITE 406

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng: 1 năm

Mã sản phẩm: AETP AP-4000AR

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 357 (W) x 534 (D) x 186 (H)

Thời hạn sử dụng:

 

Mã sản phẩm: AETP AP-4000

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 357 (W) x 534 (D) x 186 (H)

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: ARALDITE AW4859/ Hardener HW4859

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 50 ml cartridge

Thời hạn sử dụng: 3 năm

Trang 1 trên 3123