Pin

HENKEL LOCTITE® AA 3462 Keo Acrylic Dán Kính

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3462
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Foam phủ bảo vệ pin EV SWIFTBOND® 4006AFR/SWIFTHARDENER® 4006BFR

 • Mã sản phẩm: ® 4006AFR
 • Nhà sản xuất: H. B. Fuller
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BISCO HT-800 Đệm xốp silicone hạng trung

 • Mã sản phẩm: HT-800
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BISCO EC2265 – Lớp silicone dẫn điện

 • Mã sản phẩm: EC2265
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HARDLOC G-53-03 – Keo Acrylic hai thành phần

 • Mã sản phẩm: G-53-03
 • Nhà sản xuất: Denka
 • Quy cách đóng gói: 2.5kg can
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Xem chi tiết

ROLINX Thermal

 • Mã sản phẩm: ROLINX Thermal
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Easy

 • Mã sản phẩm: ROLINX Easy
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Performance

 • Mã sản phẩm: ROLINX Performance
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Flex

 • Mã sản phẩm: ROLINX Flex
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Hybrid

 • Mã sản phẩm: ROLINX Hybrid
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX PowerCircuit Solutions (giải pháp mạch công suất)

 • Mã sản phẩm: ROLINX PowerCircuit Solutions
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo Cyberbond Cyberpoxy 5030

 • Mã sản phẩm: 5030
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 50 ml
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng chưa mở
Xem chi tiết