Công nghệ xử lý Plasma

Mã sản phẩm: AEPT Test Ink

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 15ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: AVP-125G-2-T

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: AFP-250S

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: AEPT AP – 4000 Eco

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: AP – 4000R Eco

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: AEPT AP – 4000 Eco

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: AEPT AP-4000R

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: AETP AP-4000AR

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 357 (W) x 534 (D) x 186 (H)

Thời hạn sử dụng:

 

Mã sản phẩm: AETP AP-4000

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 357 (W) x 534 (D) x 186 (H)

Thời hạn sử dụng: