Techspray

Keo Plexus MA320

 • Mã sản phẩm: MA320
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 20 litre or 200 litre
 • Thời hạn sử dụng: 10 - 13 months
Xem chi tiết

Dung dịch tẩy rửa thân thiện môi trường ECO-STENCIL AQ Batch Stencil 1572

 

 • Mã sản phẩm: 1572
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 38L; 19L; 205L
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
Xem chi tiết

Keo nóng chảy PUR 71301-B

 • Mã sản phẩm: 71301-B
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch điện tử tạm thời trước khi hàn Techform TC-533

 • Mã sản phẩm: TC-533
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 237ML/ 3.8l/ 205l
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chất tẩy lớp phủ bo mạch điện tử

 • Mã sản phẩm: 2510
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 473mL/ 11 ml
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
Xem chi tiết

Techspray 2102HV Fine-L-Kote SR – Chất phủ mạch Silicone độ nhớt cao

 • Mã sản phẩm: 2102-GHV
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 1 gal (3.8L)
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Techspray 2102 Fine-L-Kote SR – Chất phủ mạch Silicone

 • Mã sản phẩm: 2102-12S / 2102-P / 2102-G / 2102-5G
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 12 oz/ 1 pt/ 1 gal/ 5 gal
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Techspray 1756-8S Chất phủ cách tĩnh điện Licron ESD-Safe Coating

 • Mã sản phẩm: Techspray 1756-8S
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 8 oz (227g)
 • Thời hạn sử dụng: 5 years unopened
Xem chi tiết

Wondermask P Peelable Solder Mask 2211-8SQ

 • Mã sản phẩm: 2211-8SQ
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 8 oz (227g)
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Wondermask P Peelable Solder Mask 2211-G

 • Mã sản phẩm: 2211-G
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 1 gal (3.8L)
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Wondermask P Peelable Solder Mask 2211-5G

 • Mã sản phẩm: 2211-5G
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 5 gal (19L)
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Wondermask P Peelable Solder Mask 2211-54G

 • Mã sản phẩm: 2211-54G
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 54G (205L)
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết