Henkel

Mã sản phẩm: Loctite 660

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 50ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Loctite 638

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 10ml/ 50ml/ 250ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: LOCTITE 290

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 50ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Loctite 248

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 19.0 g

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Loctite 263

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 50ml/ 250ml/ 1L

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: LOCTITE 243

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 50ml/ 250ml/ 1L

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: LOCTITE FT 220

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Loctite AA 3104

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 30ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: LOCTITE 406

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng: 1 năm

Mã sản phẩm: LOCTITE 3611

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 300 ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Loctite 460

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: LOCTITE 332

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 250 mL

Thời hạn sử dụng: 1 năm

Trang 1 trên 41234