Henkel

HENKEL LOCTITE® 4314: Keo Dán Y Tế Linh Hoạt

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4314
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4314: Keo UV Y Tế Dán Nhanh

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4314
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4206 Keo CA Khô Nhanh Chuyên Dùng Trong Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4206
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 438 Keo Dán Nhanh

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 426
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 426 Keo Dán Nhanh

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 426
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4305 Keo Khô Hai Cơ Chế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4305
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3979 Keo UV Tiêu Chuẩn Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3979
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 426 Keo CA Dán Nhanh

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 426
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3926 Keo UV Tiêu Chuẩn Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3926
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3963 Keo UV Tiêu Chuẩn Y Tế cho Liên Kết Cứng Chắc

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3963
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3106 UV

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3106
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3211 Keo UV Đa Năng

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3211
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết