Phủ tạm thời

Chai xịt cách điện 3M 1601

 • Mã sản phẩm: 3M 1601
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 473 ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch điện tử tạm thời trước khi hàn Techform TC-533

 • Mã sản phẩm: TC-533
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 237ML/ 3.8l/ 205l
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Vật liệu phủ tạm thời 3M 2538UV

 • Mã sản phẩm: 2538UV
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng: 24 tháng
Xem chi tiết

Vật liệu phủ tạm thời 3M 2538

 • Mã sản phẩm: 3M 2538
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng: 24 tháng
Xem chi tiết

3M Masking Tape 244 – Băng keo phủ tạm thời

 • Mã sản phẩm: 3M 244
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: Độ dài tiêu chuẩn: 50m
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo Epoxy 3M Scotch-Weld DP460EG

 • Mã sản phẩm: 3M DP460EG
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 50 ml
 • Thời hạn sử dụng: 15 tháng
Xem chi tiết

Removable Photo-curing UV Adhesive – Chất phủ tạm thời PT934-3

 • Mã sản phẩm: PT934-3
 • Nhà sản xuất: Prostech
 • Quy cách đóng gói: 30 ml
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

Keo UV phủ tạm thời chống hóa chất PT934-2

 • Mã sản phẩm: PT934-2
 • Nhà sản xuất: Prostech
 • Quy cách đóng gói: 30 ml
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

Dymax SpeedMask 729

 • Mã sản phẩm: Dymax 729
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 30g
 • Thời hạn sử dụng: 12 months
Xem chi tiết

Lớp phủ hàn Chemask ® NA High Temperature Solder Masking Agent CNA8

 • Mã sản phẩm: Chemask CNA8
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8 oz / 1 gal
 • Thời hạn sử dụng: 2 years
Xem chi tiết

Chemask CM8

 • Mã sản phẩm: CM8
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8 fl oz./ 236 ml squeeze bottle
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chemask CM1

 • Mã sản phẩm: CM1
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gallon / 3.7 liters container
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết