Vật liệu hàn

Mã sản phẩm: Kester NP545

Nhà sản xuất: Kester

Quy cách đóng gói: 500g

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: Chemask CNA8

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 8 oz / 1 gal

Thời hạn sử dụng: 2 years

Mã sản phẩm: CHV8

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 8 fl oz./ 236 ml squeeze bottle

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CLF1

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 1 gal / 3.7 liter container

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CLF8

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 8 fl oz./ 236 ml squeeze bottle

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CWF8

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 8 fl oz./ 236 ml L squeeze bottle

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CWF1

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 1 gal / 3.7 liter container

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW8100

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 9 g (0.32 oz.) pen, blister carded

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CW8700

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: S200

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: đường kính: 1.0 mm (0.04”); chiều dài: 3.18 m (125”).

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: SN100C

Nhà sản xuất: Balver Zinn

Quy cách đóng gói: 1 kg/ 4 kg/ 3.7 kg/ 6 kg

Thời hạn sử dụng: ít nhất 2 năm

 

Mã sản phẩm: SRC LFM-48W NH (LVA)

Nhà sản xuất: Almit

Quy cách đóng gói: 500g

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Trang 1 trên 712345...Trang cuối »