Jowat

Keo gia nhiệt Polyurethane (PUR) Jowatherm-Reaktant 605.65

 • Mã sản phẩm: 605.65
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo gia nhiệt Polyurethane (PUR) Jowatherm-Reaktant 605.62

 • Mã sản phẩm: 605.62
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chất lót Jowat 406.84

 • Mã sản phẩm: 406.84
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo gia nhiệt PUR Jowatherm-Reaktant 604.25

 • Mã sản phẩm: 604.25
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

KEO GIA NHIỆT PUR Jowatherm-Reaktant 603.80

 • Mã sản phẩm: 603.80
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo gia nhiệt Jowatherm-Reaktant 609.40

 • Mã sản phẩm: 609.40
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo gia nhiệt Jowatherm-Reaktant 609.00

 • Mã sản phẩm: 609.00
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo PUR Hotmelt 616.50 Jowatherm-Reaktant

 • Mã sản phẩm: 616.50
 • Nhà sản xuất: Jowat
 • Quy cách đóng gói: 30ml/ 300ml/ 1kg
 • Thời hạn sử dụng: 9 tháng
Xem chi tiết