Năng lượng

Mã sản phẩm: Hexagon Global S

Nhà sản xuất: Hexagon

Quy cách đóng gói: From 500x500x500 mm to 2000x4000x1800 mm

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Hexagon Explorer

Nhà sản xuất: Hexagon

Quy cách đóng gói: From 500 x 600 x 400 mm to 1500 x 3000 x 1200 mm

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive RTV133

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 300 ml or Container

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: t- Global PT-TG-4500F

Nhà sản xuất: t-Global

Quy cách đóng gói: Sheet Ones

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax Porta Ray 400

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 20.3 cm x 12.7 cm x 41.9 cm

Thời hạn sử dụng: 1,000 hours typical

Mã sản phẩm: Dymax 35286

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax 38560

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TGZNSG

Nhà sản xuất: t-Global

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: ACCU-CAL

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Li98

Nhà sản xuất: t-Global

Quy cách đóng gói: 0.15 or 0.25mm

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TG4040

Nhà sản xuất: t-Global

Quy cách đóng gói: 0.5-5.0mm

Thời hạn sử dụng: 36 tháng

Mã sản phẩm: TG4040F

Nhà sản xuất: t-Global

Quy cách đóng gói: 0.5-5.0mm

Thời hạn sử dụng: 36 tháng

Trang 1 trên 3123