Năng lượng

Dymax 38465 – Bóng đèn UV cho BlueWave 200

 • Mã sản phẩm: 38465
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết

Tấm dẫn nhiệt Vapour Chamber TGVC-106-70-3.0-01

 • Mã sản phẩm: TGVC-106-70-3.0-01
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: D: 106mm / R: 70mm / Dày: 3.0mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HARDLOC G-53-03 – Keo Acrylic hai thành phần

 • Mã sản phẩm: G-53-03
 • Nhà sản xuất: Denka
 • Quy cách đóng gói: 2.5kg can
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Xem chi tiết

ROLINX Thermal

 • Mã sản phẩm: ROLINX Thermal
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Easy

 • Mã sản phẩm: ROLINX Easy
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Performance

 • Mã sản phẩm: ROLINX Performance
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX Hybrid

 • Mã sản phẩm: ROLINX Hybrid
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

ROLINX PowerCircuit Solutions (giải pháp mạch công suất)

 • Mã sản phẩm: ROLINX PowerCircuit Solutions
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo Cyberbond U356

 • Mã sản phẩm: U356
 • Nhà sản xuất: H. B. Fuller
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

Găng tay làm việc đa dụng 3M CGM-GU; CGL-GU; CGXL-GU

 • Mã sản phẩm: CGM-GU; CGL-GU ; CGXL-GU
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: Kích cỡ M; L; XL
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Găng tay 3M chống cạnh sắc sử dụng trong mùa đông CGM-W; CGL-W; CGXL-W

 • Mã sản phẩm: CGM-W; CGL-W; CGXL-W
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: Kích cỡ M; L; XL
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Gang tay 3M chống cạnh sắc CGM-CRE; CGL-CRE; CGXL-CRE

 • Mã sản phẩm: CGM-CRE; CGL-CRE; CGXL-CRE
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: Kích cỡ M; L; XL
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết