Đúc nhựa áp lực thấp

Machine LM1100

 • Mã sản phẩm: LM1100
 • Nhà sản xuất: Lamieux
 • Bảo hành: 1 year
Xem chi tiết

Machine LM2500

 • Mã sản phẩm: LM2500
 • Nhà sản xuất: Lamieux
 • Bảo hành: 1 year
Xem chi tiết

Machine LM2500V

 • Mã sản phẩm: LM2500V
 • Nhà sản xuất: Lamieux
 • Bảo hành: 1 year
Xem chi tiết

Machine LM2500W

 • Mã sản phẩm: 2500W
 • Nhà sản xuất: Lamieux
 • Bảo hành: 1 year
Xem chi tiết

Machine LM3300

 • Mã sản phẩm: LM3300
 • Nhà sản xuất: Lamieux
 • Bảo hành: 1 year
Xem chi tiết

THERMELT 868 Natural

 • Mã sản phẩm: 868
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói: 20 kg bag
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết