Hệ thống bơm keo

Mã sản phẩm: Nordson 752V

Nhà sản xuất: Nordson

Quy cách đóng gói: 1 unit/box

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: HiperJet - P2

Nhà sản xuất: Banseok

Quy cách đóng gói: 1 unit/box

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 7825002

Nhà sản xuất: Nordson

Quy cách đóng gói: 1 unit/box

Thời hạn sử dụng: 1 year warranty

Mã sản phẩm: 7825004

Nhà sản xuất: Nordson

Quy cách đóng gói: 1 van/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: SULZER MIXPAC DS

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 64 or 32 súng/ hôp carton

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP400-100

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer MIXPAC DP 400-85

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP 200-70

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DM400

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DMB

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 64 or 32 units/box

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac A-System

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 75ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac MAH

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 4000 units/box

Thời hạn sử dụng:

Trang 1 trên 1412345...10...Trang cuối »