t-Global

TG-V Series – Vật liệu dẫn nhiệt chuyển pha

 • Mã sản phẩm: TG-V Series
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Tấm dẫn nhiệt Vapour Chamber TGVC-106-70-3.0-01

 • Mã sản phẩm: TGVC-106-70-3.0-01
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: D: 106mm / R: 70mm / Dày: 3.0mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm dẫn nhiệt Vapour Chamber TGVC-56-56-3.0-01

 • Mã sản phẩm: TGVC-56-56-3.0-01
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: D: 56mm / R: 56mm / Dày: 3.0mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt Graphene PTG-50100

 • Mã sản phẩm: PTG-50100
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt TG-P10050 Graphene

 • Mã sản phẩm: TG-P10050
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt Graphite T68

 • Mã sản phẩm: T68
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo dẫn nhiệt T-global PT-09B/09C-1000

 • Mã sản phẩm: PT-09B/09C-1000
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt t-Global Ultra Soft Thermal Pad TG-A1250

 • Mã sản phẩm: t-Global TG-A1250
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: Sheet Ones
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt t- Global Ultra Soft Thermal Pad PT-TG-3500F

 • Mã sản phẩm: t-Global PT-TG-3500F
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: Sheet Ones
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt t- Global Ultra Soft Thermal Pad TG-A6200

 • Mã sản phẩm: t-Global TG-A6200
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: Sheet Ones
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt t- Global Ultra Soft Thermal Pad PT-TG-4500F

 • Mã sản phẩm: t- Global PT-TG-4500F
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: Sheet Ones
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt TG2030 – 24-21.01-1 – PT Ultra Soft Thermal Pad

 • Mã sản phẩm: TG2030 - 24-21.01-1 - PT
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 20 x 21.01 x 1 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết