Thiết bị đo lường 3D

Mã sản phẩm: Hexagon Global S

Nhà sản xuất: Hexagon

Quy cách đóng gói: From 500x500x500 mm to 2000x4000x1800 mm

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Hexagon Explorer

Nhà sản xuất: Hexagon

Quy cách đóng gói: From 500 x 600 x 400 mm to 1500 x 3000 x 1200 mm

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Hexagon Optiv Classic CMMs

Nhà sản xuất: Hexagon

Quy cách đóng gói: From 300 x 200 x 200 mm to 930 x 1000 x 300 mm

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Captura 322/ Captura 432/ Captura 542

Nhà sản xuất: Hexagon

Quy cách đóng gói: 860×639×1650 / 1000×767×1650 / 1140×818×1670

Thời hạn sử dụng: