Bostik

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 30 mL

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: FLASHBAND

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 10m

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: IDENDEN 40-113

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 20 kg

Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 1 kg/ 5 kg/ 25 kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: CEMPOLATEX FIBREFLEX

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 25 kg

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: CEMPOLATEX RAPID 30

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 20 kg

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: CEMPOLAY DEEP

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 20 kg

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: CEMPOLAY UNIVERSAL PRIMER

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 2.5L

Thời hạn sử dụng: 1 năm

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 20kg Bag / 4L Polyjerry

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 2.5L / 5L / 10L / 15L

Thời hạn sử dụng: 2 năm

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 5kg / 10kg

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Trang 1 trên 512345