Bostik

bostik 8611

HM4278 – KEO HOT MELT POLYAMIDE

 • Mã sản phẩm: HM4278
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói: 44 pound - dạng túi
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết
bostik 8611

HM4279LV – Keo Hot Melt Polyamide

 • Mã sản phẩm: HM4279LV
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói: 44 pound - dạng túi
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết
bostik 8611

Thermogrip H9389 – keo Hot melt cho lắp ráp bộ lọc

 • Mã sản phẩm: H9389
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói: Có thể tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 730 ngày
Xem chi tiết

Supergrip H0005-03A – Keo Urethane khô với độ ẩm

 • Mã sản phẩm: H0005-03A
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói: 30ml dạng tuýp/ 5gal dạng thùng lớn
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo nhiệt dùng cho xây dựng PT 1776

 • Mã sản phẩm: PT 1776
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Bostik Keo epoxy trong suốt 7575 – Clear – tuýp 2oz

 • Mã sản phẩm: 7575-Clear
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói: 2 oz
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Bostik Keo epoxy trong 7522

 • Mã sản phẩm: 7522
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói: 2 oz
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Keo yếm khí bịt kín đường ống Born2Bond PA-42

 • Mã sản phẩm: PA-42
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo yếm khí bịt kín đường ống Born2Bond PA-77

 • Mã sản phẩm: PA-77
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo Yếm khí – Khóa ren Born2Bond™ TA-90

 • Mã sản phẩm: TA-90
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo Yếm khí – Khóa ren Born2Bond™ TA-70

 • Mã sản phẩm: TA-70
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo Yếm khí – Khóa ren Born2Bond™ TA-43

 • Mã sản phẩm: TA-43
 • Nhà sản xuất: Bostik
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết