Peters

Lớp phủ mạch ELPEGUARD SL 1307 FLZ-T

  • Mã sản phẩm: SL 1307 FL-T
  • Nhà sản xuất: Peters
  • Quy cách đóng gói: 1 kg/ 15 kg
  • Thời hạn sử dụng: 6 months
Xem chi tiết

Lớp phủ ELPEGUARD SL 1301 ECO-FLZ Conformal Coating

  • Mã sản phẩm: SL 1301 ECO-FLZ
  • Nhà sản xuất: Peters
  • Quy cách đóng gói: 15 kg/ 4.5kg (5L)
  • Thời hạn sử dụng: 9 tháng
Xem chi tiết