Lớp phủ mạch Acrylic

LOCTITE® AA 352 Keo Dán UV Đa Năng Cho Kim Loại, Thủy Tinh & Sứ

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 352
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP3101UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2704

 • Mã sản phẩm: FP3101UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3101 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1904

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3104
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3103UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2708

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3103UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3102 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1700

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3102
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3102UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2701

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3102UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3103 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1908

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3103
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Lon 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Vật liệu phủ Acrylic dạng dung môi HYSTIC® AC801

 • Mã sản phẩm: HYSTIC® AC801
 • Nhà sản xuất: H. B. Fuller
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 months
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch ELPEGUARD SL 1307 FLZ-T

 • Mã sản phẩm: SL 1307 FL-T
 • Nhà sản xuất: Peters
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/ 15 kg
 • Thời hạn sử dụng: 6 months
Xem chi tiết

CircuitWorks® Overcoat Pen CW3300B

 

 • Mã sản phẩm: CW3300B
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 4.9 g - màu xanh da trời
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

CircuitWorks® Overcoat Pen CW3300BLACK

 

 • Mã sản phẩm: CW3300BLACK
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 4.9 g - màu đen
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

CircuitWorks® Overcoat Pen CW3300C

 

 • Mã sản phẩm: CW3300C
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 4.9 g - màu trong suốt
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết