Y tế

Keo dán y tế Permabond 4UV80 Medical

 • Mã sản phẩm: Permabond 4UV80
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 1L
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP2173DE: Nước Tẩy Rửa Điện Tử Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2173DE
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4314: Keo Dán Y Tế Linh Hoạt

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4314
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4314: Keo UV Y Tế Dán Nhanh

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4314
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4206 Keo CA Khô Nhanh Chuyên Dùng Trong Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4206
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4305 Keo Khô Hai Cơ Chế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4305
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3979 Keo UV Tiêu Chuẩn Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3979
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3926 Keo UV Tiêu Chuẩn Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3926
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3963 Keo UV Tiêu Chuẩn Y Tế cho Liên Kết Cứng Chắc

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3963
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® 4306 Keo UV cho Sản xuất thiết bị Y Tế Dùng Một Lần

 • Mã sản phẩm: LOCTITE 4306
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

HENKEL LOCTITE® AA 3953™ Keo UV Tiêu Chuẩn Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3953
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết