Y tế

Mã sản phẩm: AEPT AP-4000R

Nhà sản xuất: AETP

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: PERMABOND HM162

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml/75ml

Thời hạn sử dụng:

 

Mã sản phẩm: PERMABOND MH052

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 75ml

Thời hạn sử dụng:

    

Mã sản phẩm: PERMABOND HH131

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: PERMABOND A1042

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml

Thời hạn sử dụng:

 

Mã sản phẩm: Permabond A136

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml

Thời hạn sử dụng:

 

Mã sản phẩm: Permabond 4UV80HH

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 1L

Thời hạn sử dụng: 12 months

Mã sản phẩm: Permabond 4UV80HV

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 1L

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: PERMABOND UV620

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Permabond 2011

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Permabond 940

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 1 oz

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Permabond 820

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 1 oz

Thời hạn sử dụng:

Trang 1 trên 512345