Công nghiệp chung

JC801-12 – High Performance Epoxy Adhesive

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: Một năm
Xem chi tiết

3M™ Neoprene High Performance Contact Adhesive 1357

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết
FS 168W11

Moisture Curing Modified Silicone Adhesive FS 168W11

 • Mã sản phẩm: FS 168W11
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

3M Novec 649 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 649
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 113.56 L/ 208.2 L/ 3.79 L/ 10.78 L
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

3M Novec 71D90 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 71D90
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: Chai 1-gallon/ Thùng 55-gallon
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7700 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7700
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 12.3 L/ 3.79 L/ 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7500 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7500
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 12.3 L/ 3.79 L/ 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7200DL Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7200
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7100DL Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7100DL
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 3.79L/ 13.25L/ 208.2L
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết
FS 168W11

Keo silicone biến tính đóng rắn bằng độ ẩm FS 168W11

 • Mã sản phẩm: FS 168W11
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

JC801-12 – Keo Epoxy Hiệu Suất Cao

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: Một năm
Xem chi tiết