Công nghiệp chung

Mã sản phẩm: TA4590

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 250ml/ 2kg

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: ET510

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50 ml

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 2050

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: A905

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 200ml/ 1L

Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Mã sản phẩm: DP820

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 50 ml

Thời hạn sử dụng: 9 tháng

Mã sản phẩm: DP805

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 50 ml

Thời hạn sử dụng: 9 tháng

Mã sản phẩm: TA4522

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml/ 400ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TA4246

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 65ml/ 310ml/ 5kg/ 10kg

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: TA4210

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml/ 400ml/ 5kg/ 25kg

Thời hạn sử dụng: 6-12 tháng

Mã sản phẩm: TA4207

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml/ 400ml/ 5kg/ 25kg

Thời hạn sử dụng: 6-12 tháng

Mã sản phẩm: TA4204

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml/ 400ml/ 5kg/ 25kg

Thời hạn sử dụng: 6-12 tháng

Mã sản phẩm: TA4202

Nhà sản xuất: Permabond

Quy cách đóng gói: 50ml/ 400ml/ 5kg/ 25kg

Thời hạn sử dụng: 6-12 tháng

Trang 1 trên 7512345...102030...Trang cuối »