Everwide

JC801-12 – High Performance Epoxy Adhesive

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: Một năm
Xem chi tiết
FS 168W11

Moisture Curing Modified Silicone Adhesive FS 168W11

 • Mã sản phẩm: FS 168W11
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết
FS 168W11

Keo silicone biến tính đóng rắn bằng độ ẩm FS 168W11

 • Mã sản phẩm: FS 168W11
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

JC801-12 – Keo Epoxy Hiệu Suất Cao

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: Một năm
Xem chi tiết

JC 823-6 Keo Epoxy cho BGA-CSP Under-fill

 • Mã sản phẩm: JC 823-6
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

JE136-5 – Keo Epoxy dành cho động cơ

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

FP 771- Keo UV cho ứng dụng kết dính nhựa với kim loại

 • Mã sản phẩm: ULTRAWIDE FP771
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 8 tháng
Xem chi tiết

FR-448-1-Keo khô theo cơ chế quang hóa cho ứng dụng kết dính ống kính lấy nét

 • Mã sản phẩm: FR 448-1
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

JD 424-7-Keo đóng rắn theo cơ chế quang hóa cho kết dính lens

 • Mã sản phẩm: GP 424-7
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

JD 551-5- Keo epoxy một thành phần

 • Mã sản phẩm: JD 551-5
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng @-40oC ~ -5oC
Xem chi tiết

FR 345-16- Keo khô theo cơ chế quang hóa kết dính ống kính C-MOS

 • Mã sản phẩm: FR 345-16
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

GN 278-69- Keo khô theo cơ chế quang hóa cho ứng dụng dán lens Camera

 • Mã sản phẩm: GN 278-69
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết