Sulzer

Mã sản phẩm: SULZER MIXPAC DS

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 64 or 32 súng/ hôp carton

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP400-100

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer MIXPAC DP 400-85

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP 200-70

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DM400

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DMB

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 64 or 32 units/box

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac A-System

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 75ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac MAH

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 4000 units/box

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac MAHX

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 4000 chiếc/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac MAQ

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 5000 chiếc/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DMA

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 64/32 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP 200

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Trang 1 trên 212