Sulzer

Ống trộn keo hai thành phần Sulzer Mixpac MEFX

 • Mã sản phẩm: MIXPAC MEFX
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

MIXPAC Shrouds dòng 7/8” 14 bu lông UNF

 • Mã sản phẩm: MIXPAC Shrouds
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

MIXPAC Shrouds dòng 7/8” 9 bu lông UNC

 • Mã sản phẩm: MIXPAC Shrouds
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Nắp ống trộn keo MIXPAC MSR

 • Mã sản phẩm: Phụ kiện MSR
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Ống trộn keo hai thành phần MIXPAC dòng MSR

 • Mã sản phẩm: MSR
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Ống trộn keo hai thành phần MIXPAC dòng MS

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Ống trộn keo hai thành phần Sulzer MIXPAC dòng ME

 • Mã sản phẩm: ME
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Vòi trộn keo 2 thành phần Sulzer Mixpac

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Súng bơm keo hai thành phần Sulzer MIXPAC DS

 • Mã sản phẩm: SULZER MIXPAC DS
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Bảo hành: 2 years
Xem chi tiết

Súng bơm keo hai thành phần SULZER MIXPAC DP DP 400-100

 • Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP400-100
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Bảo hành: 2 năm
Xem chi tiết

Súng bơm keo hai thành phần SULZER MIXPAC DP 400-85

 • Mã sản phẩm: Sulzer MIXPAC DP 400-85
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Bảo hành: 2 năm
Xem chi tiết

Súng bơm keo hai thành phần SULZER MIXPAC DP 200-70

 • Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP 200-70
 • Nhà sản xuất: Sulzer
 • Bảo hành: 2 years
Xem chi tiết