Chất tẩy rửa trong điện tử

Việc sử dụng chất tẩy rửa để giữ vệ sinh cho bo mạch là cực kỳ quan trọng để đảm bảo hiệu suất hoạt động, khả năng truyền dẫn tín hiệu và những yếu tố khác của thiết bị điện tử.

COVEN FP2172DE Nước Tẩy Rửa Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2172DE
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP2173DE: Nước Tẩy Rửa Điện Tử Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2173DE
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP2172DA: Nước Tẩy Rửa Bảng Mạch Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2172DA
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

GLUDITEC COVEN FP2171IPA Nước Tẩy Rửa Bảng Mạch Điện Tử

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2171IPA
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN 2171DA Dung dịch tẩy rửa bảng mạch điện tử

 • Mã sản phẩm: COVEN 2171DA
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

actnano – ANG S2 – Chất tẩy rửa công nghệ Nanoguard cải tiến – Chai 1L

 

 • Mã sản phẩm: ANG S2
 • Nhà sản xuất: actnano
 • Quy cách đóng gói: 1L
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết
actnano S2 Cleaning Agent Clear Advanced Nanoguard™ 18L Pail

3M Novec 649 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 649
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 113.56 L/ 208.2 L/ 3.79 L/ 10.78 L
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

3M Novec 71D90 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 71D90
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: Chai 1-gallon/ Thùng 55-gallon
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7700 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7700
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 12.3 L/ 3.79 L/ 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết