Đóng gói

Băng dán cường lực Scotch Filament 890RCT

 • Mã sản phẩm: 3M 890RCT
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 546.8 yd/ 60.15 yd chiều dài và 48 mm/ 60 mm chiều rộng
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán Scotch® Filament 890MSR

 • Mã sản phẩm: 3M 890MSR
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 12mm/ 18mm/ 24mm/ 36mm/ 48mm chiều rộng
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán Scotch® Filament 893

 • Mã sản phẩm: 3M 893
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 330m
 • Thời hạn sử dụng: 24 months
Xem chi tiết

Băng dán Scotch® Filament Tape 8988

 • Mã sản phẩm: 3M 8988
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 330m chiều dài and 0.47in/ 0.7in chiều rộng
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán sợi tơ Tartan Filament Tape 8934

 

 • Mã sản phẩm: 3M 8934
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 100m/ 330m
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán cường lực đóng đai vận chuyển Scotch® Reinforced Strength

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 27.9 m
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng dán Scotch® Strapping Tape 8896

 • Mã sản phẩm: 3M 8896
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 110m
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng keo sợi tơ 3M Scotch 898

 • Mã sản phẩm: 3M 898
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 110m/ 330m
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Keo biến đổi cấu trúc hai thành phần Permabond MT382

 • Mã sản phẩm: MT382
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50 ml
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

3M Scotch Clean Removal Strapping Tape 8899HP

 • Mã sản phẩm: 8899HP
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: Dài: 55m Rộng: 12mm - 96mm
 • Thời hạn sử dụng: Contact
Xem chi tiết

Băng keo cường lực 3M VHB 5962

 • Mã sản phẩm: 3M VHB 5962
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết