• Expert in Specialty Materials & Manufacturing Solutions

 • Pros Technology là nhà cung cấp các vật liệu phù hợp tiêu chuẩn cho lắp ráp bảng mạch in và ...
  Dòng sản phẩm bảo vệ bo mạch của chúng tôi, bao gồm: chất phủ bo mạch, đúc khuôn áp lực ...
  Vật liệu kết dính được sử dụng để dán chặt hai bề mặt với nhau, để tạo ra một mối ...
    Features product: Eco-dFluxer SMT200( Techspray 1520G), Flux-off Rosin( ES135)   Việc sử dụng chất trợ hàn (Flux) là rất quan trọng trong ...
  Với sự phát triển của nền công nghiệp điện tử đang ngày một lớn mạnh, các nhà sản xuất ngày ...
  Có rất nhiều quá trình, như là phủ bo mạch và hàn mạch, yêu cầu lớp bảo vệ và lớp ...
  Sản phẩm đặc trưng: TAD 101, Robot 2205BT, Robot 4500BT. Pros Technology là một nhà cung cấp chuyên nghiệp cho tất ...

  Our partners