Thắp sáng

Dymax 38465 – Bóng đèn UV cho BlueWave 200

 • Mã sản phẩm: 38465
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết

Vật liệu silicone tản nhiệt/ phủ lấp TIA225GF

 • Mã sản phẩm: TIA225GF
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA265GF (XE14-D0034)

 • Mã sản phẩm: TIA265GF (XE14-D0034)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool* TIA282GF (XE14-TM009)

 • Mã sản phẩm: TIA282GF (XE14-TM009)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA265GF (XE14-D0034)

 • Mã sản phẩm: TIA265GF (XE14-D0034)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA241GF

 • Mã sản phẩm: TIA241GF
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt TIA268GF (XE14-C7413)

 • Mã sản phẩm: SilCool* TIA268GF (XE14-C7413)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Sơn phủ cứng SilFORT* UHVC3000

 • Mã sản phẩm: UHVC3000
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Sơn phủ cứng SilFORT* PHC 587B

 • Mã sản phẩm: PHC 587B
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 25 kg steel pail
 • Thời hạn sử dụng: 3 months
Xem chi tiết

Sơn phủ cứng SilFORT* UHVC3000K

 • Mã sản phẩm: UHVC3000K
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/ 180 kg
 • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
Xem chi tiết

Sơn phủ cứng SilFORT* PHC XH100

 • Mã sản phẩm: PHC XH100
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: Thùng 25 kg/ Thùng 180 kg
 • Thời hạn sử dụng: 9 tháng
Xem chi tiết

Sơn phủ cứng SilFORT* FHC615

 • Mã sản phẩm: FHC615
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 5 Gallon/ 55 Gallon
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết