Lớp phủ mạch UV

HumiSeal® UV40 UV Curable Conformal Coating

 • Mã sản phẩm: UV40
 • Nhà sản xuất: Humiseal
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP3101UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2704

 • Mã sản phẩm: FP3101UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3101 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1904

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3104
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3103UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2708

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3103UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3102 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1700

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3102
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3102UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2701

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3102UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3103 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1908

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3103
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Lon 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

UV3601 Removable Photo – curing Adhesive – Chất phủ tạm thời

cal

 • Mã sản phẩm: UV3601
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

Dymax 9483 – Lớp phủ bảo vệ mạch điện tử hai cơ chế khô.

 • Mã sản phẩm: 9483
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 30 mL MR Syringe/ 1 QT Can
 • Thời hạn sử dụng: 7 tháng @Nhiệt độ phòng
Xem chi tiết

Keo UV PERMABOND UV683

   

 • Mã sản phẩm: UV683
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50 ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo phủ mạch Multi-Cure Conformal Coating 987

 • Mã sản phẩm: 987
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 30g/ 1L
 • Thời hạn sử dụng: ít nhất 6 tháng
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch Konform® HR Hybrid Conformal Coating CTHR1

 • Mã sản phẩm: CTHR1
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gallon
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết