Stockmeier

Stobicast® L 781.36 – Hợp chất Polyurethane 2 Thành Phần

 • Mã sản phẩm: Stobicast® L 781.**
 • Nhà sản xuất: Stockmeier
 • Quy cách đóng gói: 200 L drums
 • Thời hạn sử dụng: at least 6 months
Xem chi tiết

Hợp chất Potting Polyurethane Compound Stobicast L 780.xx

 

 • Mã sản phẩm: L 781
 • Nhà sản xuất: Stockmeier
 • Quy cách đóng gói: 200L drum
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng (tối thiểu)
Xem chi tiết

Hợp chất Potting Polyurethane Compound Stobicast L 807.xx

 

 • Mã sản phẩm: L 807
 • Nhà sản xuất: Stockmeier
 • Quy cách đóng gói: 200L drum
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng (tối thiểu)
Xem chi tiết

Keo PU Potting bộ nguồn Stobicast L 777.68

 

 • Mã sản phẩm: Stobicast® L 781.68
 • Nhà sản xuất: Stockmeier
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

Keo PU Potting linh kiện bán dẫn Stobicast® L 777.86

 

 • Mã sản phẩm: Stobicast® L 777.86
 • Nhà sản xuất: Stockmeier
 • Quy cách đóng gói: 200L
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết