Thiết bị điện tử

Liên hệ với Prostech để tìm kiếm loại keo phù hợp

Prostech – Đối tác tin cậy của bạn trong ngành sản xuất điện tử. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp keo chất lượng cao đặc biệt dành cho ngành công nghiệp điện tử.

Tham khảo các giải pháp cho điện tử tại:

Giải pháp keo toàn diện cho điện tử

 

LOCTITE® DRI 204™: Phim Khóa Ren Được Ứng Dụng Sẵn

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® DRI 204™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® DRI 203 ECO™: Phim Khóa Ren Được Ứng Dụng Sẵn

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® DRI 203 ECO™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® 2047™ Chất Khóa Ren Bôi Trơn Độ Bền Cao

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® 2047™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

GRD AVV™ Chất Khóa Ren Cho Bu-lông Lớn

 • Mã sản phẩm: GRD AVV™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® 4314™: Keo Dán Đông Cứng Nhanh Cho Thiết Bị Y Tế Linh Hoạt

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® 4314™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® SF 7649™ Chất Kích Hoạt Đông Cứng Nhanh cho Anaerobic

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® SF 7649™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® 2760™: Chất Khóa Ren Kim Loại Dùng Cho Công Việc Nặng

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® 2760™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® 668™: Thanh Keo Dán Phụ Kiện Hình Trụ

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® 668™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® GRD HVV™: Chất Kết Dính Khóa Ren Kim Loại

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® GRD HVV™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® 2620™ Chất Khóa Ren Chịu Nhiệt Cao

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® 2620™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® DRI 202 ECO™: Phim Khóa Ren Ứng Dụng Sẵn

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® DRI 202 ECO™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE® DRI 2250-W™: Chất Khoá Ren Tiên Tiến Được Ứng Dụng Sẵn

 • Mã sản phẩm: LOCTITE® DRI 2250-W™
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết