Thiết bị điện tử

Mã sản phẩm: MXBON 21454

Nhà sản xuất: Cartell

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: SnapSil CXE16-0226B

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TIA241GF

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 3.2 kg 300oz/ 16kg Pail

Thời hạn sử dụng: 270 ngày

Mã sản phẩm: SilFORT PHC XH100P

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 25 kg Pail

Thời hạn sử dụng: 9 tháng

Mã sản phẩm: SilFORT TAC2000

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 16kg Pail

Thời hạn sử dụng: 1 year

Mã sản phẩm: 3M Novec 7300

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 12 LB/ 5.4kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 3M 93005LE

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Coventry 12855

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 1 gal/ 3.8L

Thời hạn sử dụng: 2 năm

Mã sản phẩm: Coventry 12803

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 1 gal/ 3.8L

Thời hạn sử dụng: 2 năm

Mã sản phẩm: 3M AB5050HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 210mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5030HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 300mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5020HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 300mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Trang 1 trên 10512345...102030...Trang cuối »