Lớp phủ mạch Silicone

HENKEL LOCTITE® SI 5056™ Keo UV Silicone tiêu chuẩn Y Tế

 • Mã sản phẩm: LOCTITE SI 5056
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch Momentive ECC3050S

 • Mã sản phẩm: ECC3050S
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive ECC305S Chất phủ mạch không dung môi

 • Mã sản phẩm: Mometive ECC3051S
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1kg /18kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive ECC3011 Chất phủ mạch không dung môi

 • Mã sản phẩm: Momentive ECC3011
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1kg /18kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Techspray 2102HV Fine-L-Kote SR – Chất phủ mạch Silicone độ nhớt cao

 • Mã sản phẩm: 2102-GHV
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 1 gal (3.8L)
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Techspray 2102 Fine-L-Kote SR – Chất phủ mạch Silicone

 • Mã sản phẩm: 2102-12S / 2102-P / 2102-G / 2102-5G
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 12 oz/ 1 pt/ 1 gal/ 5 gal
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Lớp phủ mạch Konform® Flexcoat Conformal Coating CTFC-12

 

 • Mã sản phẩm: CTFC-12
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 11.5 oz.
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Lớp phủ tạm thời Konform® Flexcoat CTFC1

 

 • Mã sản phẩm: CTFC1
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gallon
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Fine-L-Kote SR Silicone Conformal Coating 2102-12S

 • Mã sản phẩm: 2102-12S
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 12 oz / 340 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Fine-L-Kote High Viscosity SR Sillicone Conformal Coating 2102-GHV

 

 • Mã sản phẩm: 2102-GHV
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 1 gal (3.8L)
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Fine-L-Kote HT High-Temp Silicone Conformal Coating 2106-12S

 • Mã sản phẩm: 2106-12S
 • Nhà sản xuất: Techspray
 • Quy cách đóng gói: 12 oz / 340 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Konform LED CTLED-P

 • Mã sản phẩm: CTLED-P
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 pint
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết