Chống nhiễu điện từ EMI

JONES 14-630R EMI Shielding

 • Mã sản phẩm: 14-630R
 • Nhà sản xuất: Jones Tech
 • Quy cách đóng gói: Ống 55cc hoặc 50g trong ống 30cc.
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

HFC-MF0400XX-Xốp dẫn điện đa hướng

 • Mã sản phẩm: HFC-MF
 • Nhà sản xuất: Shenzhen HFC
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

HFC – MFZ Xốp dẫn nhiệt đa hướng

 • Mã sản phẩm: HFC-MFZ
 • Nhà sản xuất: Shenzhen HFC
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

H300MAS series

 • Mã sản phẩm: H300MAS
 • Nhà sản xuất: Shenzhen HFC
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 years
Xem chi tiết

Tấm silicone bảo vệ khỏi nhiễu sóng điện từ (EMI) BISCO® EC-2130

 • Mã sản phẩm: EC-2130
 • Nhà sản xuất: Rogers
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

LOCTITE ABLESTIK EMI 8660S

 • Mã sản phẩm: 8660S
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói: 30 ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt Graphite T68

 • Mã sản phẩm: T68
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm can nhiễu điện từ không Halogen 3M AB5050HF

 • Mã sản phẩm: 3M AB5050HF
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 210mm x 15m
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Tấm can nhiễu điện từ không Halogen 3M AB5030HF

 • Mã sản phẩm: 3M AB5030HF
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 300mm x 15m
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Tấm can nhiễu điện từ không Halogen 3M AB5020HF

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 300mm x 15m
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm can nhiễu điện từ không Halogen 3M AB5010HF

 • Mã sản phẩm: 3M AB5010HF
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 210mm x 5m
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Tấm can nhiễu điện từ không Halogen 3M AB5100HF

 • Mã sản phẩm: 3M EMI AB5100HF
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 11.969" x 8.268"
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết