Momentive

Mã sản phẩm: SnapSil CXE16-0226B

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TIA241GF

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 3.2 kg 300oz/ 16kg Pail

Thời hạn sử dụng: 270 ngày

Mã sản phẩm: SilFORT PHC XH100P

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 25 kg Pail

Thời hạn sử dụng: 9 tháng

Mã sản phẩm: SilFORT TAC2000

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 16kg Pail

Thời hạn sử dụng: 1 year

Mã sản phẩm: Momentive RTV167

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 85ml/333ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: SnapSil TN3005

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 100G Tube/ 333ml cartridge/ 18kg pail

Thời hạn sử dụng:

 

Mã sản phẩm: Mometive ECC3051S

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 1kg /18kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive ECC3011

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 1kg /18kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive TSE382

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 333ml cartridge / 25kg pail

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive TSE392

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 333ml cartridge / 25kg pail

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive TSE322

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 310ml/1 kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive TN8000

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 333ml cartridge / 25kg pail

Thời hạn sử dụng:

Trang 1 trên 212