Momentive

Momentive Primer – SS4004P

 • Mã sản phẩm: SS4004P
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: Chai 16 ml/500 ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive SilCool* TIA200R-G – Vật liệu cao su silicone dẫn nhiệt

 • Mã sản phẩm: TIA200R-G
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 300ML Cartridge
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive TSE3331 Silicone – Hợp chất Potting

 • Mã sản phẩm: TSE3331
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/ 1.5 kg/ 6kg/ 25kg thùng lớn
 • Thời hạn sử dụng: khoảng 8 tháng
Xem chi tiết

Silicone gốc dung môi YE3085

 • Mã sản phẩm: YE3085
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo silicone RTV6424

 • Mã sản phẩm: RTV6424
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Vật liệu Momentive Silicone foam TSE 5000

 • Mã sản phẩm: TSE5000
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive RTF8510 – Vật liệu cao su Silicone

 • Mã sản phẩm: RTF8510
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive RTF5308 – Vật liệu Silicone foam cho các ứng dụng điện tử

 • Mã sản phẩm: RTF5308
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Vật liệu silicone tản nhiệt/ phủ lấp TIA225GF

 • Mã sản phẩm: TIA225GF
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Vật liệu tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt Silcool TIA223G-DG

 • Mã sản phẩm: TIA223G-DG
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA265GF (XE14-D0034)

 • Mã sản phẩm: TIA265GF (XE14-D0034)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool* TIA282GF (XE14-TM009)

 • Mã sản phẩm: TIA282GF (XE14-TM009)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết