In nhãn hiệu

Nhãn dán 3M Label Material 7812 Thermal Transfer Polyimide Label Material

 • Mã sản phẩm: 7812
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Băng keo 3M 2600 Masking Tape

 • Mã sản phẩm: 3M 2600
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 24mm x 27m
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Máy sấy keo UV tích hợp băng tải Dymax UVC-8 UV Conveyor System

 • Mã sản phẩm: UVC-8
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9028

 • Mã sản phẩm: 9082
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9450

 • Mã sản phẩm: 9450
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9020

 • Mã sản phẩm: 9020
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9232

 • Mã sản phẩm: 9232
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9030

 • Mã sản phẩm: 9030
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9232 E

 • Mã sản phẩm: 9232 E
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9040 Contrast

 • Mã sản phẩm: 9040 Contrast
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9040

 • Mã sản phẩm: 9040
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Small Character Inkjet 9042

 • Mã sản phẩm: 9042
 • Nhà sản xuất: Markem Imaje
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết