Gluditec

GLUDITEC CA51D-401: Keo Siêu Dính Một Thành Phần, Khô Nhanh, Chịu Nhiệt Cao 

 • Mã sản phẩm: CA51D-401
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 months
Xem chi tiết

WB2101: Nước Tẩy Rửa Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: GLUDITEC WB2101
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 20kg/barrel,25 kg/barrel,200kg/barre,5 gallons/barrel
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP2172DE Nước Tẩy Rửa Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2172DE
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP2173DE: Nước Tẩy Rửa Điện Tử Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2173DE
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP2172DA: Nước Tẩy Rửa Bảng Mạch Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2172DA
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

GLUDITEC COVEN FP2171IPA Nước Tẩy Rửa Bảng Mạch Điện Tử

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2171IPA
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN 2171DA Dung dịch tẩy rửa bảng mạch điện tử

 • Mã sản phẩm: COVEN 2171DA
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP4001 Immersion Cooling Fluids – Thay thế cho dung dịch làm mát 3M Novec

 • Mã sản phẩm: COVEN FP4001
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 20kg/ Thùng 200kg/ Bao bì tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP4000 Immersion Cooling Fluids – Thay thế 3M Novec 7100

 • Mã sản phẩm: COVEN FP4000
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 20kg/ Thùng 200kg/ Bao bì tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP3101UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2704

 • Mã sản phẩm: FP3101UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết