Sản phẩm tiêu dùng

BERGQUIST GAP FILLER TGF 3010APS

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 3 months
Xem chi tiết

BERGQUIST GAP FILLER TGF 3010APS

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Xem chi tiết

BERGQUIST GAP FILLER TGF 3010APS

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Xem chi tiết

GN 278-69- Keo khô theo cơ chế quang hóa cho ứng dụng dán lens Camera

 • Mã sản phẩm: GN 278-69
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

FP 614- Keo khô theo cơ chế quang hóa cho ứng dụng dán nhựa PVC/PC

 • Mã sản phẩm: FP 614
 • Nhà sản xuất: Everwide
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Dymax 429 – Keo dán công nghiệp

 • Mã sản phẩm: 429
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 10 mL MR Syringe/ 30 mL MR Syringe/ 170 mL Cartridge/ 1 L Bottle
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng @Nhiệt độ thường
Xem chi tiết

GLT A595-2 Keo Epoxy hiệu suất cao

 • Mã sản phẩm: GLT A595-2
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 1 Year
Xem chi tiết

3M Scotch-Weld 6101 Off-White – Keo Epoxy một thành

 • Mã sản phẩm: 6101 Off-White
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 30ml
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Vật liệu silicone tản nhiệt/ phủ lấp TIA225GF

 • Mã sản phẩm: TIA225GF
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA265GF (XE14-D0034)

 • Mã sản phẩm: TIA265GF (XE14-D0034)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool* TIA282GF (XE14-TM009)

 • Mã sản phẩm: TIA282GF (XE14-TM009)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA265GF (XE14-D0034)

 • Mã sản phẩm: TIA265GF (XE14-D0034)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết