Sản phẩm tiêu dùng

Mã sản phẩm: Bostik Shoe

Nhà sản xuất: Bostik

Quy cách đóng gói: 25ml Tube

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: LOCTITE FT 220

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TIA241GF

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 3.2 kg 300oz/ 16kg Pail

Thời hạn sử dụng: 270 ngày

Mã sản phẩm: SilFORT TAC2000

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 16kg Pail

Thời hạn sử dụng: 1 year

Mã sản phẩm: 3M Novec 7300

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 12 LB/ 5.4kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Coventry 12803

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 1 gal/ 3.8L

Thời hạn sử dụng: 2 năm

Mã sản phẩm: 3M AB5050HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 210mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5030HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 300mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5020HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 300mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5010HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 210mm x 5m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M EMI AB5100HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 11.969" x 8.268"

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: ULTIMUS V

Nhà sản xuất: Nordson

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Trang 1 trên 2412345...1020...Trang cuối »