Shenmao

Bi hàn không chì Shenmao PF684-S-76 SAC305 Sn/Ag3.0/Cu0.5 BGA (0.76mm)

 • Mã sản phẩm: PF684-S-76
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 200K bi/ hộp
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sx
Xem chi tiết

Bi hàn không chì Shenmao PF684-S-50 SAC305 Sn/Ag3.0/Cu0.5 BGA (0.50mm)

 • Mã sản phẩm: PF684-S-50
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 200K bi/ hộp
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sx
Xem chi tiết

Bi hàn không chì Shenmao PF684-S-30 SAC305 Sn/Ag3.0/Cu0.5 BGA (0.30mm)

 • Mã sản phẩm: PF684-S-30
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 200K bi/ hộp
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sx
Xem chi tiết

Bi hàn không chì Shenmao PF684-S-20 SAC305 Sn/Ag3.0/Cu0.5 BGA (0.20mm)

 • Mã sản phẩm: PF684-S-20
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 200K bi/ hộp
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sx
Xem chi tiết

Kem hàn thiếc có chì SH-6209RMA không cần tẩy rửa flux

 • Mã sản phẩm: SH-6209RMA
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 500g
 • Thời hạn sử dụng: 6 months at 0-10°C
Xem chi tiết

Thanh hàn không chì PF629

 • Mã sản phẩm: PF629
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh hàn không chì PF634

 • Mã sản phẩm: PF634
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh hàn không chì PF606

 • Mã sản phẩm: PF606
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem Hàn Không Chì

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem Hàn Thiếc Chì

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem Hàn Nhiệt Độ Thấp

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Kem Hàn Halogen Free

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết