Chemtronics

Hợp chất phủ bảo vệ Chemtronics UR-101 UV

 • Mã sản phẩm: UR-101
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 months
Xem chi tiết

Chất tẩy nhờn – vệ sinh dầu mỡ Electro-Wash PX ES1210

 • Mã sản phẩm: ES1210
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 354 g
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
Xem chi tiết

Dụng cụ làm sạch đầu cáp quang QbE

 • Mã sản phẩm: QbE
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 2.75” x 3” (7.0 cm x 7.6 cm), Roll of 200 wipes
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chất tẩy rửa Flux – Flux-Off No Clean EXTRA ES888B

 • Mã sản phẩm: ES888B
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 10 oz. / 284 g
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
Xem chi tiết

Dung môi giúp giãn nở silicone không VOC Coventry 12855

 • Mã sản phẩm: Coventry 12855
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gal/ 3.8L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Dung môi làm sạch heptane Coventry™ 12803

 • Mã sản phẩm: Coventry 12803
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gal/ 3.8L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Lớp phủ hàn Chemask ® NA High Temperature Solder Masking Agent CNA8

 • Mã sản phẩm: Chemask CNA8
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8 oz / 1 gal
 • Thời hạn sử dụng: 2 years
Xem chi tiết

Chemask CM8

 • Mã sản phẩm: CM8
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8 fl oz./ 236 ml squeeze bottle
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chemask CM1

 • Mã sản phẩm: CM1
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gallon / 3.7 liters container
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chemask NA CNA8

 • Mã sản phẩm: CNA8
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8 fl oz./ 236 ml squeeze bottle
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chemask HV Solder Masking Agent CHV8

 • Mã sản phẩm: CHV8
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8 fl oz./ 236 ml squeeze bottle
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chemask CLF1 Lead-Free Solder Masking Agent

 • Mã sản phẩm: CLF1
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 1 gal / 3.7 liter container
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết