MXBON 2201 – Debonder

Mã sản phẩm: MXBON 2201

Nhà sản xuất: Cartell

Quy cách đóng gói: 50ml

Thời hạn sử dụng:

MXBON 2201 De-bonder là một loại dung môi có khả năng làm sạch bề mặt có keo cyanoacrylate đã khô, thường được sử dụng cho các loại keo cyanoacrylate của MXBON. Sản phẩm có thể bắt cháy. Ứng dụng chủ yếu là để tái sử dụng các loại bề mặt đã gia công.

Gốc Hydrocarbon solvents
Màu Colorless to slightly amber liquid
Khối lượng riêng 25ºC 1.01
Nhiệt độ bắt cháy See MSDS
Áp suất bay hơi (hPa) <1
Độ nhớt (cP) 1.05

TDS: Download PDF

MSDS: Điền thông tin của bạn để nhận được tệp MSDS: