MXBON SAPG

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Cartell

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

MXBON SAPG (Loại keo kết dính chung) chứa các ưu điểm của keo dính nhanh và keo có mục đích kết dính chung như:

  • Dẻo
  • Khô nhanh
  • Có thể dịch chuyển lại vị trí của bộ phận kết dính
  • Bền trên hầu hết các loại bề mặt
  • Không dung môi

TDS: Download PDF

MSDS: Điền thông tin của bạn để nhận được tệp MSDS: