Tháo mối hàn

Chem-Wik® Desoldering Braid 10-100L

 

 • Mã sản phẩm: 10-100L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.100"/2.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Chem-Wik® Desoldering Braid 10-25L

 

 • Mã sản phẩm: 10-25L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.100"/2.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Chem-Wik® Desoldering Braid 10-500L

 

 • Mã sản phẩm: 10-500L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.100"/2.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Chem-Wik® Desoldering Braid 10-50L

 

 • Mã sản phẩm: 10-50L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.100"/2.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Chem-Wik® Desoldering Braid 10-5L

 

 • Mã sản phẩm: 10-5L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.100"/2.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Chem-Wik® Desoldering Braid 2-100L

 

 • Mã sản phẩm: 2-100L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.030"/0.8mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Chem-Wik® Desoldering Braid 2-25L

 

 • Mã sản phẩm: 2-25L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.030"/0.8mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Chem-Wik® Desoldering Braid 2-50L

 

 • Mã sản phẩm: 2-50L
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.030"/0.8mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Soder-Wick Rosin Flux Desoldering Braid 50-1-25

 

 • Mã sản phẩm: 50-1-25
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.030"/0.8mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Soder-Wick Rosin Flux Desoldering Braid 50-2-100

 

 • Mã sản phẩm: 50-2-100
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.060"/1.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Soder-Wick Rosin Flux Desoldering Braid 50-2-25

 

 • Mã sản phẩm: 50-2-25
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.060"/1.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

Soder-Wick Rosin Flux Desoldering Braid 50-2-500

 

 • Mã sản phẩm: 50-2-500
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 0.060"/1.5mm
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết