Thanh thiếc hàn

Thanh hàn không chì PF629

 • Mã sản phẩm: PF629
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh hàn không chì PF634

 • Mã sản phẩm: PF634
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh hàn không chì PF610

 • Mã sản phẩm: PF610
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh hàn không chì PF606

 • Mã sản phẩm: PF606
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh hàn LFM-59 H1,0kg

 • Mã sản phẩm: LFM-59 H
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 1kg
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

Thanh hàn LFM-62 H 1,0kg

 • Mã sản phẩm: LFM-62H
 • Nhà sản xuất: Almit
 • Quy cách đóng gói: 1kg Bar
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Thanh Hàn

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Shenmao
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết