Slider Tiếng Việt

Thông tin hữu dụng

Xử lý bề mặt Plasma Treatment

PLASMA TREATMENT TECHNOLOGY || CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỀ MẶT CHO NỀN CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 🌎See more products at: https://prostech.vn/products/application/plasma-treatment/

Low odor Low blooming Cyanoacrylate Adhesive

MXBON 22613 MXBON Cyanoacrylate Adhesive là loại keo cyanoacrylate không mùi, không để lại màng trắng trên bề mặt sau

Chưa tìm được
thông tin bạn cần?