UV Potting

HENKEL LOCTITE® AA 3462 Keo Acrylic Dán Kính

 • Mã sản phẩm: LOCTITE AA 3462
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo Cyberbond U356

 • Mã sản phẩm: U356
 • Nhà sản xuất: H. B. Fuller
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

Keo UV Permabond UV685

 • Mã sản phẩm: UV685
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50 ml
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo UV Permabond UV681

 • Mã sản phẩm: UV681
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50 ml
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo Dymax Multi-Cure® 6-630

    

 • Mã sản phẩm: Dymax 6-630
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 10G
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo Ultra Light-Weld 9008-R Red, Flexible, UV Encapsulant

 • Mã sản phẩm: Dymax 9008-R
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 30g
 • Thời hạn sử dụng: 8 tháng
Xem chi tiết

Keo dạng gel Dymax Multi-Cure® 921-GEL 30 mL MR Syringe

 • Mã sản phẩm: 921-GEL
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 30 mL MR Syringe
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo dạng gel Dymax Multi-Cure® 921-GEL 10 mL MR Syringe

 • Mã sản phẩm: 921-GEL
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 10 mL MR Syringe
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo Dymax Multi-Cure 6-621 UV Curing Adhesive Clear 10 mL MR Syringe

 • Mã sản phẩm: 6-621
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 10 mL MR Syringe
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo Dymax Multi-Cure 6-621 UV Curing Adhesive Clear 30 mL MR Syringe

 • Mã sản phẩm: 6-621
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 30 mL MR Syringe
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo Dymax Multi-Cure 6-621 UV Curing Adhesive Clear 1 L Bottle

 • Mã sản phẩm: 6-621
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 1 L Bottle
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Keo Dymax Multi-Cure 6-621VT 10gr UV/VL Lim

 • Mã sản phẩm: 6-621VT
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Quy cách đóng gói: 10gr
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết