Súng bắn keo

Mã sản phẩm: SULZER MIXPAC DS

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 64 or 32 súng/ hôp carton

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP400-100

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer MIXPAC DP 400-85

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP 200-70

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DM400

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng: 2 năm bảo hành

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DMB

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 64 or 32 units/box

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DMA

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 64/32 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Nordson 725-HL

Nhà sản xuất: Nordson

Quy cách đóng gói: 1 máy/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 3M EPX Plus II

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Sulzer Mixpac DP 200

Nhà sản xuất: Sulzer

Quy cách đóng gói: 1 súng/hộp

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: Banseok

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Hot Melt Applicator LT

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Contact Me on Zalo