Jones Tech

ABTek S7-015 Conformal coating

 • Mã sản phẩm: S7-015
 • Nhà sản xuất: Jones Tech
 • Quy cách đóng gói: 310mL packaging
 • Thời hạn sử dụng: 9 months
Xem chi tiết

ONES Thermal Grease 21-430 21-430 600cc can (1kg)

 • Mã sản phẩm: 21-430
 • Nhà sản xuất: Jones Tech
 • Quy cách đóng gói: 21-430 600cc can (1kg)
 • Thời hạn sử dụng: 12 months
Xem chi tiết

JONES 14-630R EMI Shielding

 • Mã sản phẩm: 14-630R
 • Nhà sản xuất: Jones Tech
 • Quy cách đóng gói: Ống 55cc hoặc 50g trong ống 30cc.
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Xem chi tiết

JONES TECH vật liệu tản nhiệt 21-335

 • Mã sản phẩm: 21-335
 • Nhà sản xuất: Jones Tech
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết