Tấm tản nhiệt dạng mỏng

Heat Speader là một linh kiện tản nhiệt mỏng, hiệu quả về mặt chi phí và là phương tiện truyền nhiệt cho các IC trong một giới hạn không gian nhất định. Các ứng dụng này trước đây thường sử dụng heat sink, tuy nhiên, vì tốn diện tích và chi phí cao nên ngày nay đã được thay thế bằng heat spreader.
Sản phẩm Heat Spreader của Prostech có chứa lớp đồng dẻo giữa các lớp cách điện và một lớp keo nhạy cảm với áp lực PSA giúp nó có thể dễ dàng gắn chắc chắn vào bề mặt IC.

Tấm dẫn nhiệt Vapour Chamber TGVC-106-70-3.0-01

 • Mã sản phẩm: TGVC-106-70-3.0-01
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: D: 106mm / R: 70mm / Dày: 3.0mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm dẫn nhiệt Vapour Chamber TGVC-56-56-3.0-01

 • Mã sản phẩm: TGVC-56-56-3.0-01
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: D: 56mm / R: 56mm / Dày: 3.0mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt Graphene PTG-50100

 • Mã sản phẩm: PTG-50100
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt TG-P10050 Graphene

 • Mã sản phẩm: TG-P10050
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt Graphite T68AP-140-20-0.085-1A-PT

 • Mã sản phẩm: T68AP-140-20-0.085-1A-PT
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 300m x 300m
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt Graphite TGJGR40

 • Mã sản phẩm: TGJGR40
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 36 tháng
Xem chi tiết

Miếng dẫn nhiệt Graphite T69-70

 • Mã sản phẩm: T69-70
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 200mmx200mmx0.07mm/1.4g
 • Thời hạn sử dụng: 36 tháng
Xem chi tiết