Silicone Potting

Momentive TSE3331 Silicone – Hợp chất Potting

 • Mã sản phẩm: TSE3331
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/ 1.5 kg/ 6kg/ 25kg thùng lớn
 • Thời hạn sử dụng: khoảng 8 tháng
Xem chi tiết

Vật liệu hiệu suất – Hợp chất dẫn nhiệt Momentive YG6260

 • Mã sản phẩm: YG6260
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive TIA222G Keo silicone dẫn nhiệt hai thành phần

 • Mã sản phẩm: TIA222G
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/ 2 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive SilCool XE13-C1862PT Keo silicone tản nhiệt

 • Mã sản phẩm: XE13-C1862PT
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 333 ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive TSE3281-G Keo silicone tản nhiệt

 • Mã sản phẩm: TSE3281-G
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1 kg can
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive YG6111 Hợp chất Silicone

 • Mã sản phẩm: YG6111
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo 2K Silicone Sealant Momentive RTV577

 • Mã sản phẩm: RTV77
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 454 gr
 • Thời hạn sử dụng: Contact for details
Xem chi tiết

Keo 2K Silicone Sealant Momentive RTV511

 • Mã sản phẩm: RTV511
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 454 gr
 • Thời hạn sử dụng: Contact for details
Xem chi tiết

Keo 2K Silicone Sealant Momentive RTV560

 • Mã sản phẩm: RTV560
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 454 gr
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo Silicone một thành phần Momentive TSE325

 • Mã sản phẩm: TSE325
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: Can 1 kg can/ thùng 18.1 kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Momentive RTV615 Keo Potting Silicone trong suốt

 • Mã sản phẩm: RTV615
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 500ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Silicone hai thành phần Momentive RTV 627

 • Mã sản phẩm: RTV 627
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 454 gr
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết