Keo Silicone

Silicone là loại keo đặc biệt, có gốc hóa chất khác với các loại chất kết dính khác. Ở nhiệt độ thấp (khoảng -75°C) keo ở dạng gel co dãn tốt và dữ được tính chất lý hóa ổn định khi ở nhiệt độ cao liên tục lên đến 200°C và trong khoảng thời gian ngắn ở nhiệt độ 300°C.

Nhìn chung, keo silicone là loại chất kết dính được tin dung trong nhiều ứng dụng như điện tử, hàng không, xây dựng với các tính chất nổi bật như:

♦ Chịu được nhiệt độ cao: lên đến 300°C

♦ Đàn hồi tốt ngay cả sau khi khô giúp, giúp hấp thụ ngoại lực, chống chịu tốt với va đập, rung lắc

♦ Chống chịu tốt với hóa chất, bao gồm cả nước, dung môi

Tùy vào các loại keo silicone khác nhau, chúng sẽ có các đặc tính khác biệt đáp ứng được moi yêu cầu của nhà sản xuất:

♦ Hệ thống keo một thành phần nổi bật bởi sự tiện dụng, không yêu cầu pha trộn và có thể khô ở nhiệt độ phòng (RTV Silicone)

♦ Hệ thống keo Silicone hai thành phần yêu cầu hệ thống đo đạc, pha trộn và bơm keo phù hợp, kiểm soát được thời gian khô của keo, sau khi khô đem đến một lớp keo dày phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp sản xuất.

Mã sản phẩm: YG6111

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 1 kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TSE397-C

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 310 ml

Thời hạn sử dụng: 548 ngày

Mã sản phẩm: RTV11

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 0.454 kg Tube

Thời hạn sử dụng: 640 ngày

Mã sản phẩm: RTV5242

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 310 ml

Thời hạn sử dụng: 0.454 kg Cartridge

Mã sản phẩm: RTV159

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 0.09 kg Tube

Thời hạn sử dụng: 545 ngày

Mã sản phẩm: RTV157

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 0.09 kg Tube

Thời hạn sử dụng: 545 ngày

Mã sản phẩm: RTV102

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 300 ml Catridge

Thời hạn sử dụng: 365 ngày

Mã sản phẩm: IVSD3208

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: RTV77

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 454 gr

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: RTV511

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 454 gr

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: RTV560

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 454 gr

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: TSE325

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: Can 1 kg can/ thùng 18.1 kg

Thời hạn sử dụng: